Zásady spracúvania osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) zadávate do rôznych formulárov na našich stránkach a kliknutím na tlačítko zasielajúce tieto údaje vyjadrujete súhlas s ich spracovaním. Tieto údaje sú používané na účely, kvôli ktorým boli zadané a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Martina Duchovičová. K získavaniu údajov dochádza na stránke www.martinaduchovicova.sk

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely maximálne na dobu maximálne 5 rokov alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačídlo "odhlásiť" v prijatom maili alebo napísaním žiadosti na info@martinaduchovicova.sk